Nabór na stanowisko pracownika naukowego

04.10.2017

Muzeum Piaśnickie w Wejherowie Oddział Muzeum Stutthof w Sztutowie poszukuje pracownika na stanowisko: Główny specjalista ds. naukowych i edukacji.


Opis stanowiska pracy:
- Prowadzenie prac badawczych i kwerend;
- Tworzenie i publikowanie prac naukowych i popularno-naukowych;
- Prowadzenie notacji historycznych;
- Aktywny udział w konferencjach, seminariach oraz uroczystościach tematycznych;
- Praca edukacyjna i twórcza w zakresie szerzenia wiedzy na temat działalności Muzeum;
- Udział w tworzeniu wystaw czasowych i stałej;
- Udział przy realizacji projektów;
- Organizacja konferencji naukowych.

Wymagania:
- Wykształcenie wyższe historyczne, min. doktor nauk w zakresie historii współczesnej lata 1939-1945;
- Dobra znajomość języka niemieckiego;
- Umiejętność biegłego posługiwania się i wykorzystywania dokumentacji archiwalnej;
- Samodzielność w zakresie prowadzenia prac badawczych i kwerend oraz tworzenia publikacji naukowych na rzecz Muzeum Piaśnickiego Oddział Muzeum Stutthof w Sztutowie;
- Znajomość obsługi komputera;
- Dyspozycyjność.

Dodatkowe wymagania:
- Prawo jazdy kat. B;
- Umiejętność pracy w zespole pod presją czasu.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
- miejsce pracy – Wejherowo;
- praca przy komputerze, urządzeniach biurowych;

Wymagane dokumenty:
- życiorys - curriculum vitae;
- list motywacyjny;
- kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;
- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
- informacje na temat pracy naukowej i publikacji;
- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
- kserokopie świadectw pracy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) podpisane osobiście, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Pracownika Naukowego zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronnie danych osobowych”.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych informuję, że:
1. Administratorem Danych jest Muzeum Stutthof w Sztutowie Oddział Muzeum Piaśnickie z tymczasową siedzibą przy ul. Św. Jacka 11/2 w Wejherowie (84-200).
2. Celem zbierania danych jest realizacja zadań pracodawcy związanych z rekrutacją.
3. Nie przewiduje się przekazywania danych odbiorcom.
4. Każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy prawa.

Wymiar czasu pracy: pełny etat.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych na adres e  mail: muzeum@muzeumpiasnickie.pl lub na adres Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie Oddział Muzeum Stutthof w Sztutowie: ul. Św. Jacka 11/2, 84-200 Wejherowo, w terminie do dnia 11.10.2017 r. do godz. 12.00. Decyduje data wpływu oferty. Aplikacje, które wpłyną do Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie Oddział Muzeum Stutthof w Sztutowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych, nie będą informowane. Dokumenty kandydatów będą przechowywane przez głównego specjalistę ds. finansowo-kadrowych przez okres 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko Głównego specjalisty ds. naukowych i edukacyjnych. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie Oddział Muzeum Stutthof w Sztutowie nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie ww. okresu, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.


Galeria

Udostępnij:

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ