Aleksander Szulc - pedagog i działacz społeczny

21.08.2020

Aleksander Szulc urodził się 20 sierpnia 1903 roku w Wilnie. W mieście tym w 1926 roku ukończył Gimnazjum im. J. Lelewela.


http://muzeumpiasnickie.pl/images/46y9P0f3m0T061t599r7S9x9f7O4e7Y0.jpg Foto. „Nasze Matki, Nasi Ojcowie”, Gdynia 2014 r.

W 1920 roku jako ochotnik zgłosił się do wojska. Po odzyskaniu przez Polskę Niepodległości udał się na studia do Warszawy i uzyskał dyplom Wyższej Szkoły Handlowej. Przez kilka kolejnych lat, aż do 1930 roku był polskim konsulem w Berlinie i Trieście. W tymże okresie kontynuował swoją edukację na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Handlowych na Uniwersytecie w Trieście. Następnie pracował we włoskich towarzystwach okrętowych.

W 1931 roku Aleksander Szulc przybył do Gdyni i został powołany na funkcję wykładowcy w Instytucie Handlu Morskiego i Techniki Portowej. W 1933 roku zatrudnił się jako nauczyciel w 3 - letnim Koedukacyjnym Liceum Handlowym Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdyni, a dwa lata później 1935 roku powołano go na dyrektora szkoły. Funkcję tę sprawował do wybuchu II wojny. Mieszkał wraz z żoną Heleną w Gdyni przy ulicy Abrahama 101.

Aleksander Szulc był także współzałożycielem i prezesem Morskiego Kolegium Ekonomicznego w Gdyni i Towarzystwa Przyjaciół Nauki. Wchodził w skład zarządu wielu organizacji. Był prezesem Związku byłych Ochotników Armii Polskiej, Uczestników Walk o Niepodległość 1914-1921. Pełnił również funkcję kierownika podokręgu morskiego Służby Młodych Obozu Zjednoczenia Narodowego. Z jego inicjatywy organizacja ta w maju 1939 roku otworzyła poradnię zawodową dla młodzieży przy ulicy 10 lutego 37 w Gdyni.

Aleksander Szulc ogłosił również szereg publikacji naukowych dotyczących gospodarki i handlu morskiego. Publikował w czasopismach gdyńskich i ogólnopolskich. Był współzałożycielem i redaktorem kwartalnika „Uprawa morza”. Publikował tam głównie recenzje publikacji zagranicznych dotyczące spraw morskich. Pełnił też funkcję głównego redaktora, drukowanego od 1933 roku w Gdyni „Biuletynu Handlowo - Morskiego”, który ukazywał się codziennie, z wyjątkiem niedziel i świąt. W 1939 roku kandydował z ramienia Chrześcijańskiego Zjednoczenia Narodowo-Gospodarczego do Rady Miasta Gdyni. Za pracę społeczną został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Po wybuchu II wojny światowej i zajęciu Gdyni przez Niemców, Aleksander Szulc został aresztowany, a następnie w listopadzie 1939 roku zamordowany w Lasach Piaśnicy około Wejherowa. Rodzina jego - żona i pięcioro dzieci, zginęła w 1943 roku pod gruzami, podczas bombardowania Gdyni przez aliantów.


Udostępnij:

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ