Adam Kozłowski (1899-1939)

23.12.2020

Adam Juliusz Zygmunt Kozłowski urodził się 23 grudnia 1899 roku w Bochni w rodzinie Edwarda i Kamili, z domu Korneckiej. Jego rodzice ślub zawarli 1891 roku. Matka Adama, Kamila była córką znanego drukarza Wincentego Korneckiego, natomiast ojciec, Edward Kozłowski pracował jako profesor historii w gimnazjum w Bochni. To właśnie on zaszczepił w młodym Adamie Kozłowskim zamiłowanie do historii, które później realizował podejmując studia prawnicze.


http://muzeumpiasnickie.pl/images/a8f4L1n3z0T0m1T6I0Q8V7t2C1D5M9C3.jpg

Adam Kozłowski, dzięki stypendium z fundacji biskupa Samuela Głowińskiego mógł uczyć się w krakowskim Gimnazjum św. Jacka, które ukończył w 1917 roku. Po bardzo dobrze zdanej maturze rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1921 roku zdał egzaminy - z nauk politycznych oraz sądowy, uzyskując tym samym tytuł doktora prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Służył w austriackim wojsku na froncie wschodnim (1917-1919), a następnie w wojsku polskim jako porucznik rezerwy (1918-1920).

Dnia 4 listopada 1921 roku Kozłowskiego mianowano aplikantem i przydzielono do służby przy Sądzie Okręgowym w Krakowie. Tam przez kolejne lata, aż do 1924 roku przygotowywał się do służby sędziowskiej. Po okresie intensywnej pracy, dopuszczono go do egzaminu na urząd sędziowski, który składał się z pracy pisemnej oraz egzaminu ustnego. Dnia 22 maja 1924 roku Adam Kozłowski z wynikiem bardzo dobrym zdał ten egzamin.

Po kilku miesiącach awansowano go na stanowisko podprokuratora przy Sądzie Okręgowym w Ostrowie, gdzie pracował w latach 1924-1927. Następnie na własną prośbę dr A. Kozłowski został zwolniony ze służby w Prokuraturze przy Sądzie Okręgowym w Ostrowie i przeniesiono go do służby w Prokuraturze przy Sądzie Okręgowym w Krakowie. Pracę w krakowskim sądzie zakończył na stanowisku Wiceprokuratora. W 1933 roku Adam Kozłowski zgodnie z postanowieniem Prezydenta II RP został mianowany Prokuratorem Sądu Okręgowego w Kielcach. Po dwóch latach przeniesiono go z Kielc, tym razem na stanowisko Prokuratora Sądu Okręgowego w Gdyni, gdzie pełnił służbę do wybuchu II wojny światowej. Dnia 02 sierpnia 1924 roku Adam Kozłowski ożenił się w Jaworznie z Marią z domu Stypal. Małżeństwo miało troje dzieci: dwóch synów - Zdzisława i Marię Adama oraz córkę Barbarę. Najstarszy syn umarł w pierwszym roku życia.

Od 1935 roku rodzina Kozłowskich zamieszkiwała w Gdyni. Do wybuchu wojny Adam Kozłowski udzielał się społecznie i był związany z miastem. Pełnił w tym czasie funkcję prezesa gdyńskiego oddziału PCK, był również członkiem Kaszubskiego Komitetu Budowy Koszar w Gdyni oraz członkiem - założycielem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Gdyni.

Został odznaczony Medalem za Waleczność oraz medalem 10-lecia Odzyskania Niepodległości. Po wybuchu II wojny światowej i zajęciu Gdyni przez Niemców, w dniu 14 października 1939 roku Adam Kozłowski został zatrzymany jako zakładnik i uwięziony w Obozie Emigracyjnym na Grabówku. W listopadzie 1939 roku zasłużonego przedwojennego prokuratora Gdyńskiego Sądu Niemcy wywieźli i rozstrzelali w Lasach Piaśnicy koło Wejherowa. Symboliczny grób Adama Kozłowskiego znajduje się na Cmentarzu Żołnierzy Polskich w Gdyni Redłowie.


Udostępnij:

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ