NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO SPECJALISTY DS. FINANSOWO-KADROWYCH

17.01.2018

Muzeum Piaśnickie w Wejherowie Oddział Muzeum Stutthof w Sztutowie poszukuje pracownika na stanowisko: Główny specjalista ds. finansowo- kadrowych.


Opis stanowiska pracy:
- Prace w zakresie finansowo- księgowym pod nadzorem Głównego Księgowego;
- Organizowanie obiegu i kontroli dokumentów finansowo- księgowych w sposób zapewniający przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych oraz stosowanie zasad rachunkowości i innych przepisów, w tym regulaminów oraz procedur obowiązujących w Muzeum;
- Prowadzenie wstępnej i bieżącej kontroli wydatkowania środków w Oddziale;
- Przygotowywanie sprawozdań, raportów, zestawień i analiz, kalkulacji i preliminarzy finansowych;
- Rozliczanie delegacji, zaliczek;
- Prowadzenie ewidencji środków trwałych;
- Kontrola finansowa dokumentów księgowych i ich zgodności z planem finansowym;
- Przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych.

Wymagania:
- Wykształcenie wyższe kierunkowe: ekonomiczne, finanse i księgowość, rachunkowość itp.;
- Min. dziesięcioletnie doświadczenie w pracy w pełnej księgowości;
- Samodzielność, rzetelność, samodyscyplina i terminowość w realizacji przydzielonych zadań oraz odpowiedzialność za wyniki pracy;
- Umiejętność biegłej obsługi programów MS Office (w szczególności MS Excel);
- Znajomość zagadnień w zakresie finansów publicznych;
- Umiejętność obsługi księgowo- kadrowej.

Wymagane dokumenty:
- szczegółowe CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
- kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;
- kserokopie świadectw pracy.

Wymiar czasu pracy: pełny etat.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) podpisane osobiście, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Głównego specjalisty ds. finansowo-kadrowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronnie danych osobowych”.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: muzeum@muzeumpiasnickie.pl lub na adres Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie Oddział Muzeum Stutthof w Sztutowie: ul. Św. Jacka 11/2, 84-200 Wejherowo, w terminie do dnia 31.01.2018 r. do godz. 12.00. Decyduje data wpływu oferty.

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie Oddział Muzeum Stutthof w Sztutowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert, osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych, nie będą informowane.


Udostępnij:

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ