Bibliografia

Bojarska B., Piaśnica – miejsce martyrologii i pamięci, Wrocław 1978 (wyd. 2, Gdańsk 1989; wyd. 3 uzup. i popr., Wejherowo 2001; wyd. 4 uzup. i popr., Wejherowo – Gdańsk 2009). Recenzje: Ickiewicz K., „Rocznik Gdański”, t. 41, z. 2, 1981, s. 182-184; Matynia J., „Stutthof. Zeszyty Muzeum, z. 4, 1981, s. 190-194.

Breza B., Wejherowo w okresie międzywojennym i podczas okupacji, w: Historia Wejherowa, pod red. J. Borzyszkowskiego, Wejherowo 1998.

Chrzanowski B., Zarys warunków okupacyjnych na Pomorzu w latach 1939-1945, w: Pamiętamy, pamiętam… Pomorze Gdańskie i obóz Stutthof 1939-1945. Materiały edukacyjne, red. K. Pawlaczyk, M. Owsiński, Warszawa – Sztutowo 2012.

Dangendorf E., Hoja A., Zollhauser S., Lasy piaśnickie, w: Śladami żydowskimi po Kaszubach. Przewodnik, pod red. M. Borzyszkowskiej-Szewczyk, Ch. Pletzing, Gdańsk – Lübeck 2010.

Drewa M., Pamięć o zbrodni trwa, w: R. Osowicka, Las piaśnicki. Niemy świadek hitlerowskiej kaźni, Wejherowo 2014.

Gąsiorowski A., Zbrodnia w Piaśnicy na tle innych miejsc kaźni na terenie okupowanej Polski, w: Piaśnica oskarża. Pokłosie konferencji naukowej „Piaśnica 1939-1941” i IV Powiatowo-Gminnego Konkursu Fotograficznego „Nekropolia Piaśnicka”, red. S. Janke, Wejherowo-Bolszewo 2009, s. 7-28.

Gumińska A., Śladami ofiar Piaśnicy w Wejherowie, Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Gdańsk.

Grot E., Piaśnica: pomorskie miejsce męczeństwa i pamięci narodowej, „Przeszłość i Pamięć” nr 4, 2000, s. 54-64.

Grot E., Ludobójstwo w Piaśnicy jesienią 1939 r. ze szczególnym uwzględnieniem losu mieszkańców Gdyni, „Zeszyty Gdyńskie” 4 (2009), s. 237-265.

Grot E., Ludobójstwo w Piaśnicy z uwzględnieniem losów mieszkańców powiatu wejherowskiego, w: Piaśnica oskarża. Pokłosie konferencji naukowej „Piaśnica 1939-1941” i IV Powiatowo-Gminnego Konkursu Fotograficznego „Nekropolia Piaśnicka”, red. S Janke, Wejherowo-Bolszewo 2009, s. 29-49.

Grot E., Piaśnica - pamięć i ostrzeżenie, w: 60 rocznica Września 1939 r. Materiały z sesji popularno-naukowej, Gdynia 2000, s. 15-24.

Grot E., Piaśnica – miejsce pamięci narodowej. Stan badań i postulaty, w: R. Osowicka, Las piaśnicki. Niemy świadek hitlerowskiej kaźni, Wejherowo 2014.

Kwiatkowska W., Piaśnica - miejsce eksterminacji elity gdyńskiej, w: Korzenie Gdyni. cz. 1: Materiały z konferencji historycznej, 2 października 2002 r., Gdynia 2002, s. 55-77.

Lademan M., Martyrologium Kapłańskie Piaśnicy, w: R. Osowicka, Las piaśnicki. Niemy świadek hitlerowskiej kaźni, Wejherowo 2014.

Małkowski K., Piaśnica – miejsce męczeńskiej śmierci wielu gdynian, „Wiadomości Gdyńskie” nr 11 (1997), s. 4-5.

red. Mazanowska I., Ceran T.S., Zapomniani kaci Hitlera. Volksdeutscher Selbstschutz w okupowanej Polsce 1939–1940. Wybrane zagadnienia, Bydgoszcz–Gdańsk 2016.

Milczewski Z., Piaśnica, „Tygodnik Powszechny”, r. 37, nr 45 1983, s. 3.

Milczewski Z., Wejherowo i powiat morski wrzesień 1939-maj 1945 (kronika), Gdańsk 1991, 1996.

Osowicka R., Piaśnica. Miejsce martyrologii i pamięci, wyd. 1 1994, wyd. 2 popr., Wejherowo 2001.

Osowicka R., Las śmierci, w: Piaśnica. Miejsce martyrologii i pamięci, Wejherowo 2004.

Połchowski H., Utworzenie Muzeum Piaśnica w Wejherowie, „Wejherowski Rocznik Kulturalny” 2 (2016).

Piaśnica, w: T. Bolduan, Nowy Bedeker Kaszubski, Gdańsk 1997.

Piaśnica, w: G. Berendt, B. Powroźnik, K. Drażba, M. Sempołowicz, Pierwsza odsłona. Okupacja niemiecka na Kaszubach i Kociewiu w 1939 r., Wystawa przygotowana przez BEP IPN Oddział w Gdańsku.

Rohde Z., Ludność polska Wejherowa i okolic w czasie II wojny światowej, Wejherowo – Banino 20008.

Sasinowski K. W., Piaśnica 1939-1944, Wejherowo 1956.

Schenk D., Albert Forster - gdański namiestnik Hitlera, Gdańsk 2002.

Semków P., Granica wolności badawczej, „Biuletyn IPN” 7 (2003), s. 58-61.

Tomkiewicz M., Masowe egzekucje w Lasach Piaśnickich październik – grudzień 1939 r., w: Wejherowo w okresie niemieckiej okupacji 1939-1945, katalog wystawy Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku zorganizowanej w okresie od maja do września 2014 roku w wejherowskim Ratuszu przy współpracy z Muzeum Stutthof w Sztutowie i Urzędzie Miejskim w Wejherowie z okazji 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej, opr. H. Połchowski, Wejherowo 2014.

Tomkiewicz M., Die Verbrechen von Piaśnica, [w:] Die Zeitschrift Trauma & Gewalt Forschung und Praxisfelder, 12. Jahrgang, Heft 1/2018, s. 64-72.

Tomkiewicz M., Zbrodnia w Lasach Piaśnickich jako element zbrodni pomorskiej 1939 roku, w: „Rocznik Polsko-Niemiecki”, 2019 nr 27, s. 11-29.

Tyczyński W., Piaśnica - materiały dotyczące jezuitów, w: 60 rocznica Września 1939 r. Materiały z sesji popularno-naukowej, Gdynia 2000, s. 25-29.

Urbański A., Dramat lasów piaśnickich co roku odkrywany, „Gość Gdański”, nr 40/73, 2 X 2005.

Wardzyńska M., Był rok 1939. Operacja niemieckiej policji bezpieczeństwa w Polsce. Intelligenzaktion, Warszawa 2009.

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ